VärdeCoachen

VärdeCoachen

VärdeCoachen är en modern, AI-baserad plattform avsedd för ungdomar och barn för att hjälpa dem navigera genom de komplexa situationer de ställs inför i sina dagliga liv. Genom att utnyttja en uppsättning väldefinierade värdekort erbjuder VärdeCoachen insikter, råd och vägledning som grundar sig på kärnvärden såsom hälsa, kritiskt tänkande, ansvar och mycket mer.

Kom igång
logovh

© 2023 Värdehuset. Alla rättigheter reserverade.